O nama

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Verujemo da je On došao, umro i uskrsnuo za sve ljude bez obzira koje su vere, boje kože i nacionalne pripadnosti.

Verujemo da je Biblija istinita Božija Reč. Trudimo se da živimo u skladu sa njom.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.