POVEZANOST sa BOGOM

je nešto sasvim jedinstveno.

Samo Bog može da kaže: 

Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne plaši se, jer ja sam tvoj Bog. Ja ću te osnažiti i pomoći ti, ja ću te podupreti svojom desnicom pobedničkom.” 

Isaija 41:10 

Samo Božija deca mogu da kažu jedni drugima:

“Budite jaki i hrabri. Ne bojte se i ne strepite od njih. Sâm GOSPOD, tvoj Bog, ide s tobom. On te neće napustiti ni ostaviti.”

5. Mojsijeva 31:6 

To je ono što iz korena menja stvari.

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko se osećao odbačenim i usamljenim, ali je pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu…

Zašto je Isus morao da strada toliko mnogo?

Šta Biblija govori o strahu?

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.