– Pitanje:  Zašto je Isus morao da strada toliko mnogo?

Odgovor:  Isaija 52:14 izjavljuje: “Kako se mnogi začudiše Tebi, što beše nagrđen u licu mimo svakog čoveka, i u stasu mimo sinova čovečjih.” Isus je stradao najstaršnije moguće tokom suđenja, mučenja i raspeća (Matej 27; Marko 15; Luka 23; Jovan 19). I koliko god je njegovo fizičko stradanje bilo staršno, to je bilo ništa u poređenju sa duhovnim mučenjem kroz koji je prošao. Druga Korinćanima 5:21 kaže: “Onoga koji nije znao greha Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija.” Isus je poneo težinu greha celog sveta na sebi (Prva Jovanova 2:2). Greh je bio taj koji je naterao Isusa da zavapi: “Bože moj, Bože moj, zašto me ostavi?” (Matej 27:46). Tako da, koliko god je Isusovo fizičko stradanje bilo brutalno, to je bilo ništa u poređenju sa tim da je morao da ponese sve naše grehe i umre da bi platio njihovu cenu (Rimljanima 5:8).Isaija je prorekao Isusovo stradanje jasnim jezikom: “Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da Ga nizašta ne uzimasmo. A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mislihme da je ranjen, da Ga Bog bije i muči. Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na njemu našeg mira radi, i ranom njegovom mi se iscelismo.” (Isaija 53:3, 5). Psalam 22:14-18 je drugi moćan pasus koji proriče stradanje Mesije: “Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crep krepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje. Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb.”Zašto je Isus trebalo da strada toliko mnogo? Neki misle da je Isusovo fizičko mučenje bilo njegova kazna za naše grehe. Donekle, to je istina. U isto vreme, mučenje koje je Isus podneo više govori o ljudskoj mržnji i okrutnosti nego o Božijoj kazni za greh. Satanina apsolutna mržnja prema Bogu i Isusu je sigurno stajala iza nemilosrdnog mučenja i zlostavljanja. Strašno Isusovo stradanje je u krajnjoj liniji primer besa i mržnje koju grešan čovek oseća prema svetom Bogu (Rimljanima 3:10-18).

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je živeo u strahu, ali je pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu…

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Članak je preuzet sa: gotquestions.org

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.