– Pitanje: Kršćanska interpretacija sna – da li su naši snovi od Boga?

Odgovor: IsusMesija.com nije kršćanska služba tumačenja snova. Mi ne tumačimo snove. Čvrsto vjerujemo da je nečiji san i značenje istog između onoga koji sanja i Boga. Da li Bog još uvijek govori kroz snove? U Pismu je mnogo puta govorio ljudima na taj način. Na primjer, Josipu, Jakovljevom sinu (Postanak 37:5-10); Josipu, Marijinom mužu (Matej 2:12-22); Solomonu (1. Kraljevima 3:5-15); i nekolicini drugih (Danijel 2:1, 7:1; Matej 27:19). Postoji također i proroštvo proroka Joela (3:1), koje je apostol Petar citirao u Djelima 2:17, a koje spominje Božije korištenje snova. Dakle, jednostavan odgovor bi bio – da, Bog može i govori kroz snove.Međutim, postoji različita primjena te istine danas. Moramo imati na umu da je Biblija dovršena, da je otkrila sve što nam je potrebno da znamo, od sad do vječnosti. To ne znači da Bog ne radi čuda ili govori kroz snove danas, nego da sve što On kaže, bilo da je to kroz san, viziju, imresiju ili “tihi glas”, treba da se slaže u potpunosti sa onim što je već otkrio u svojoj Riječi. Snovi ne mogu da zamijene autoritet Svetog Pisma. Ako smo sanjali nešto i imamo jak osjećaj da je to nešto što nam je Bog dao, treba da u molitvi istražujemo Riječ Božiju i budemo sigurni da nam se san slaže sa Pismom. Ako da, razmotrimo u molitvi šta Bog želi da uradimo, kao odgovor na taj san (Jakov 1:5). U Pismu, kad god je neko imao san od Boga, On je uvijek razjasnio značenje, bilo direktno osobi koja je sanjala, bilo kroz anđela ili glasnika (Postanak 40:5-11; Danijel 2:45, 4:19). Kad nam Bog govori, On se pobrine za to da dobro shvatimo njegovu poruku.

Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu,mir i svrhu u Isusu.

Kliknite ovdje ako želite čitati Biblije online.

Članak je preuzet sa: gotquestions.org

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.