Kliknite ovdje da pričate sa nekim ko je našao nadu, mir, i svrhu u Isusu.

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.