Koju sliku?
Koju sliku?
Koju sliku?
Posluštajte ove reči: 
„Ja sam Put, Istina i Život” 
„Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju”. 
Isus je ovo rekao.
 (Jovan 14:6, 10:10)

NA KAKVA RAZMIŠLJANJA VAS NAVODE OVE REČI? KAKO SE OSEĆATE ZBOG NJIH?

Kliknite ovde da porazgovarate sa nekim ko je osećao da želi više i pronašao je puninu života u Isusu.

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon, kliknite ovde.

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.