Oproštenje???
Evo šta je čovek po imenu Jov rekao: 

Od plača mi se zajapurilo lice, senka smrti pala mi po kapcima.” Jov 16:16 

Da li možete I kako da se poistovetite sa time?

Sada, poslušajte Isusove reči: 

„JA SAM SVETLOST SVETA.

Ko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svetlost života”. 

Jovan 8:12

Dok čitate Isusove reči, na kakva razmišljanja vas navode?

Kako se osećate

Da li ste ikada čeznuli za svetlošću? Za ljubavlju? Kliknite ovde da porazgovarate sa nekim ko ne hoda u tami, već ima svetlost života. 

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon, kliknite ovde.

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.