Mi smo ljudi koji su iskusili bol nepraštanja.

I znamo da je sama pomisao na praštanje nekog prestupa teška i bolna stvar.

Ako možeš da se poistovetiš sa time, znaj da nisi sam.

 Da li si se umorio pod teretom bola nepraštanja u svom srcu?

Poslušaj Isusove reči:

„Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i naći ćete odmor za svoju dušu. Jer, moj jaram je blag i moje breme je lako.”

Matej 11:28-30

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Ako želiš da popričaš sa ljudima koji su pronašli snagu u oproštenju i praštanju drugima…

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.