Šta ako naša vrednost nema nikakve veze sa time koliko smo privlačni drugima?
Šta ako naša vrednost nema nikakve veze sa time imamo li kuću ili ne?
Šta ako naša vrednost nema nikakve veze sa time koliko novca imamo?  

Isus je bio siromašan. Bio je beskućnik. Nije bio privlačan. A opet, bio je Bog. 

Isus je rekao, ‘’ Pogledajte ptice na nemu! One niti siju, niti žanju , niti prikupljaju hranu u žitnice, a vaših Otac nebeski hrani. Zar vi niste mnogo vrijedniji od ptica?’’ Matej 6:26

A ovde, Biblija kaže: „On siromaha diže iz prašine, ubogoga podiže sa bunjišta, da ga posadi s plemićima, s plemićima njegovog naroda.” Psalmi 113:7-8  

Mi smo grupa ljudi koja veruje da ima svoju vrednost, a osećanja brige i stida smo zamenili nadom, mirom i svrhom u Isusu.

Da li verujete da i vi imate večnu vrednost?

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko se osećao odbačenim i usamljenim, ali je pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu…

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.