Snažni ste.
Bog vas je tako stvorio, i to vam niko ne može oduzeti. 

Ipak, da li ste primetili da strah može da se ušunja čak i kod najsnažnijih ljudi? 

Zbog straha… mi se krijemo, okrivljujemo, brinemo. Strogi smo prema sebi i prema drugima. Osuđujemo. Ljutimo se. Očajavamo.

Ali, ne mora biti tako…

Da li je moguće imati nadu i mir bez obzira ko nas je izneverio, koga smo mi izneverili ili šta nam je neko drugi učinio?

Mi smo grupa ljudi koja je strah zamenila nadom, mirom i svrhom u Isusu.

Naš primjer: Isus.

Kada su ga ljudi pljuvali, Isus nije uzvraćao u gnevu i strahu. On je samo voleo. I mi se trudimo da tako postupamo kada nas ljudi iznevere. 

Kada su ga ljudi predali da ga pogube, Isus nije uzvraćao u besu i strahu On je samo oprostio. I mi se trudimo da tako postupamo kada nas ljudi odbace.

Kada su ga ljudi šamarali, Isus im nije u strahu uzvraćao udarce. On je samo voleo. I mi se trudimo da tako postupamo kada nas drugi povrede.

Kako je Isus mogao tako da postupa?

Biblija kaže da „u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah…” 1. Jovanova 4:18

Upravo ta ljubav je promenila naše živote

Da li želite da ostvarite zaista dobre odnose sa drugima?

Da li želite nadu, mir i svrhu umesto straha?

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko se osećao odbačenim i usamljenim, ali je pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu…

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.