– Pitanje:  Šta Biblija govori o strahu?

Odgovor:  Biblija spominje dve vrste straha. Prvi je blagotvoran i treba ga negovati. Drugi je štetan i treba se boriti protiv njega. Prva vrsta je strah Gospodnji. On ne znači da treba nečega da se plašimo. Radi se o strahopoštovanju prema Bogu, izrazu poštovanja prema njegovoj sili i slavi, ali i prema njegovom gnevu. Drugim rečima, strah Gospodnji je potpuna spoznaja Boga koja dolazi kroz poznavanje njega i njegovih osobina.  Strah Gospodnji donosi blagoslove i dobrobit. On je početak mudrosti i vodi ka dobrom razumevanju (Psalam 111:10). Samo budale preziru mudrost i disciplinu (Priče Solomunove 1:7). Nadalje, strah Gospodnji vodi ka životu, odmoru, miru i zadovoljstvu (Priče 19:23). On je izvor života (Priče 14:27) i pruža nam sigurnost i zaklon (Priče 14:26).Sada vidimo zašto treba negovati strah Gospodnji. Međutim, druga vrsta straha uopšte nije blagotvorna. To je duh straha koji se pominje u 2. Timoteju 1:7 “Nije nam, naime, Bog dao plašljivog duha. nego duha sile i ljubavi i razboritosti.” Duh plašljivosti i sramežljivosti ne dolazi od Boga. Ipak, dešava se da se uplašimo, da budemo obuzeti duhom straha. Da bismo ga pobedili, treba da volimo Boga i imamo potpuno poverenje u njega. „U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah, jer strah ima kaznu; a ko se boji nije došao do savršenstva u ljubavi” (1. Jovanova 4:18). Niko nije savršen. Bog to zna i zato je Biblija puna ohrabrenja. Od 1. Mojsijeve do Otkrivenja on nam poručuje da se ne plašimo.  Ovo je jedan primer iz Isaije 41:10: “Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrepiću te i pomoći ću ti, i podupreću te desnicom pravde svoje.” Često se plašimo budućnosti i šta će biti sa nama. Ali, Isus nas podseća da se Bog brine za ptice nebeske, pa koliko se više brine za svoju decu? “Ne bojte se dakle; vi vredite više od mnogih vrabaca” (Matej 10:31).Samo ovih par stihova govore o raznim vrstama straha. Bog nam govori da se ne plašimo samoće, slabosti, toga da nas niko neće čuti ili od nedostatka fizičkih potrepština. Ovi saveti se ponavljaju u celoj Bibliji, otkrivajući razna lica duha straha. U Psalmu 56:11 piše: ” U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?” Ovo je moćno svedočanstvo o tome koliku silu ima poverenje u Boga. Bez obzira na sve što može da se desi, psalmista će verovati Bogu jer zna i razume njegovu silu. Ključ za pobedu nad strahom je potpuno poverenje u Boga. Kada veruješ njemu ne predaješ se strahu. Okrećeš se ka njemu i onda kada sve izgleda beznadežno i veruješ da će sve izvesti na dobro. Ovakvo poverenje je plod poznavanja Boga i njegove dobrote. Jov je, prolazeći kroz možda najteže nevolje koje su zabeležene u Bibliji, rekao: “Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati u Nj” (Jov 13:15). Kad naučimo da verujemo Bogu, nećemo se više plašiti onoga što se podiže protiv nas. Bićemo poput psalmiste koji je pun pouzdanja rekao: ” Pa će se radovati svi koji se u Te uzdaju; doveka će se veseliti koje Ti zaklanjaš; dičiće se koji ljube ime Tvoje” (Psalam 5:11).

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je živeo u strahu, ali je pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu…

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Članak je preuzet sa: gotquestions.org

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.