Večna nada: Da li postoji nešto čemu možemo doveka da pripadamo? 

Da li želite više da saznate o večnoj nadi?
Svi mi pripadamo nečemu većem od nas samih.

Bilo da je u pitanju zemlja, nacionalnost, pol, porodica, poziv ili hobi, svi mi imamo organizacije ili druge ljude kojima pripadamo. 

Da li ste se ikada pitali da li postoji nešto više? Nešto što nije privremeno? Te organizacije ili ljudi kojima pripadamo su predivni i određuju nas kao osobe, ali one su prolazne. Kada umremo, gubimo sve. 

Da li postoji nešto čemu možemo večno da pripadamo?

Oni koji pripadaju Bogu imaju ovu nadu: 

“. . . ni smrt ni život, ni anđeli ni poglavarstva, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni visine ni dubine, ni bilo šta drugo što je stvoreno, nas ne mogu rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu, našem Gospodu.” (Rimljanima 8:38-39)

O Hristu Isusu, našem Gospodu i Njegovom carstvu, Danilo 7:14 kaže: 

„Njemu bi data vlast,

slava i carstvo.

Služiće mu 

svi narodi, narodnosti i jezici.

Njegova vlast je večna vlast,

a njegovo carstvo

neće nikad biti uništeno.” 

Znajući da pripadamo carstvu koje neće nestati nakon smrti, to nam pruža veliku nadu i pomaže nam da istrajemo čak i kada prolazimo kroz nevolje. 

Da li biste želeli više da saznate o ovoj večnoj nadi?

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon, kliknite ovde….

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je prolazio kroz nevolje, ali je pronašao nadu u tome što pripada Isusu… 

Enter your text here…

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.