Sa Bogom možemo iskusiti potpunu prihvaćenost, ljubav, oproštenje i sigurnost.

Moguće je potpuno pripadati.

Da li ste upoznali Onoga koji je sa nama u našim olujama?

Da li ste se ikada pitali kako izgleda pripadati Isusu? 

Oni koji pripadaju Bogu imaju ovu nadu: 

„… ni smrt ni život, ni anđeli ni poglavarstva, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni visine ni dubine, ni bilo šta drugo što je stvoreno, ne mogu nas rastaviti od Božije ljubavi, koja je u Hristu Isusu, našem Gospodu.” (Rimljanima 8:38-39)

Oni koji pripadaju Bogu imaju ovu svrhu: 

„A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, stečeni narod, da objavljujete vrline Onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlost.” (1. Petrova 2:9) 

Oni koji pripadaju Bogu imaju ovaj mir: 

„Sve što mi Otac daje, doći će k meni i neću odbaciti onoga ko mi dođe.” (Jovan 6:37) 

Pronašli smo gde pripadamo.

Kako bi izgledalo kada biste vi pripadali Isusu? 

​Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je prolazio kroz nevolje, ali je pronašao nadu u tome što pripada Isusu, kliknite ovde. 

​Ako želite da dobijete Bibliju na poklon, kliknite ovde.

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.