Od koga očekujete zaštitu?

Pogledajte video i pročitajte priču ispod i saznaćete više o miru i sigurnosti koju Isus nudi.

Bez obzira šta smo učinili ili su drugi učinili nama,
nema sigurnijeg mesta od Isusa.

Pročitajte priču ispod o nekome ko se susreo sa Isusom i iskusio Njegovu zaštitu! 

Dramatizacija priče iz evanđelja po Jovanu 8:1-11

Uzeli su kamenje u ruke – plan im je bio da je ubiju. Mlada žena je ležala na zemlji, dok je miris i ukus zemlje ispunjavao sva njena čula; telo joj je bilo u modricama, pretučeno. Maleni kamenčići su joj se zarivali u kožu dok je šćućureno čučala; eksponirana, konačno razotkrivena. 

Tiho je podrhtavala. Jedino što je ikada želela bilo je da ima mir. Sada, bačena pred noge verskog učitelja po imenu Isus, znala je da ga nikada neće imati.  

Da li joj je laknulo? Da. Pomisao na smrt joj je, u neku ruku, donosila utehu. 

Da li je bila uplašena? Da. Pomisao na smrt joj je bila nekako strašna. 

Bila je sama. Muž joj nije bio tu – kao i obično. Njen protivzakoniti ljubavnik je, takođe, nestao u gužvi kada su ih pronašli. Jedino sigurno mesto koje joj je preostalo bio je zagrobni život. Više nije bilo nade. 

Trgla se kada je osetila da se učitelj Isus sagnuo. Bila je sigurna da će On baciti prvi kamen. On je bio pravedan. Daće joj šta je zaslužila.

Čekala je dok se on polako pomerao na zemlji pokraj nje. 

Čula ga je kako ponovo ustaje i pripremala se za udarac.

Njegove reči su je zbunile. Zašto je govorio o njihovom grehu? To nije bilo važno. 

Nikada nije ni pomišljala da bi moglo doći do ovoga. Stisnutih očiju zamišljala je kamenje koje leti ka njoj i zasipa joj telo.

Međutim, zvukova osude nije bilo. Kamenje je popadalo. Užurbano kretanje stopala. Mrmljanje glasova. Sanja podiže pogled i vide da svi odlaze – osim jednog. 

„Ženo, gde su ovi? Zar te niko nije osudio?” upita je učitelj Isus. 

Trepnula je i čula sebe kako odgovara: „Niko gospodaru”.

Tada joj Isus blago reče: „Onda te ni ja ne osuđujem. Idi, i odsad više ne greši”.

Sedela je tako među odbačenim kamenjem dok su joj niz lice tekle suze radosnice. Po prvi put u životu je osetila pravi mir. Svaki muškarac kojeg je upoznala je izneverio.

Ovaj čovek je bio potpuno drugačiji od svih.

Njegovih očiju će se zauvek sećati. Da su to bile oči kakve je do tada poznavala – hladne i okrutne – ne bi ih zapamtila. Ali, to su bile oči nalik mirnom moru i tihoj vodi. Oči duše koja nudi mir i sigurnost svima sa kojima se sretnu. 

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon,

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko se susreo sa Isusom u svojim gresima i doživeo slobodu i mir,

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.