Da li postavljate ovakva pitanja, takođe. 

Ima li brak odgovore na vaša pitanja? Dečko? Djevojka?

Može li psihijatar riješiti vaše osjećaje beznađa i praznine? 

Može li vam ispravan posao dati dublju svrhu i puninu

Možete li imati radost u sebi? Da li je to čak, moguće

Da li bi mogla diploma fakulteta dati svrhu vašem životu koju tražite? Ispuniti prazninu?

Koga mi možemo tražiti da nađemo nadu? Svrhu? Puninu?

Gdje idemo?

Ako se možete poistovjetiti sa ovim pitanjima,
niste sami.
Mi smo grupa običnih ljudi koji su takođe pokušali odgovoriti na ova pitanja.
I sada, smo nasli nadu, mir i svrhu.
~POGLEDAJTE VIDEO U NASTAVKU DA ČUJETE NAŠE PRIČE~
Našli smo samo jedan put koji nas vodi do nade, svrhe; da nikad više ne budemo ponovo sami. 

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije…

Ako biste željeli razgovarati sa nekim ko je imao ova životna pitanja i našao je nadu, mir i svrhu u Isusu….

Više informacija:

Zašto ne bih izvršio samoubistvo?

Šta je smisao života?

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.