Kakvo isceljenje je vama potrebno?

Psalam 147:3 

On leči one koji su slomljenog srca i rane im povija. 

Da li vam je potrebno isceljenje i mir koje Isus nudi? 

Pročitajte ispod istinitu priču o osobi koja se srela sa Isusom i iskusila Njegovu isceliteljsku moć!

(dramatizovana priča iz Evanđelja po Marku 5:25-34)

„Jako mi je žao,” rekao je doktor. „Ne mogu ništa više da učinim za vas”.

Sanja je gledala u novčiće u svojoj ruci. Kako će sada da kupi hranu? „Hvala u svakom slučaju” rekla je pružajući ruku sa novčićima. Dok su novčići zveckali u njegovoj šaci, okrenuo se i ušao nazad u svoj dom. Sanja je na trenutak zurila u zatvorena vrata, a onda se okrenula očiju punih suza. 

Niko nije mogao da je izleči.

Vraćajući se kroz grad, osećala je poglede ljudi iako je niko u oči nije pogledao. Primetila je doktora koji je nekada lečio i podigla ruku u znak pozdrava, ali se saplela o kamen na putu i pala na zemlju. Doktor je užurbano nastavio putem, čvrsto držeći svoju medicinsku opremu. Sanja je polako ustala, krvavih kolena i toplih obraza, sumorno se prisećajući svog prvog odlaska tom doktoru pre dvanaest godina. Obećao je da će mu Bog pomoći da učini čudo, ali joj je posle osam meseci rekao da će do kraja života patiti od te bolesti. Nije mogao da je izleči. 

Sada, nakon dvanaest godina odlazaka kod raznih doktora, znala je da niko ne može da je izleči.

Sanja je došla do svojih ulaznih vrata gde je čekala njena sestra Minja, zračeći osmehom i gotovo obasjavajući maleni Sanjin dom. „Da li si čula dobre vesti?” uzviknula je. 

„Isus iz Nazareta je ovde! On je iscelio gubave i hrome i isterao je demone i vratio vid slepima! Čula sam da su čak i ljudi koji bi samo dotakli njegovu odeću bili isceljeni. Ako može sve to da čini, sigurno može i tebe da isceli!” 

„Niko ne može da me isceli, Minja. I sama to znaš.”

Sanja je otresla sestrine ruke sa svojih ramena i spustila se na stolicu. „Doktor Miša je bio moja poslednja nada”.

„Ali, za Isusa kažu da je on Mesija! On je spasenje našem narodu – čula sam da je čak i oluju stišao!” 

Sanja je pogledala svoju sestru. Mesija? Isus? Na zvuk njegovog imena, tračak nade joj se uvukao u dušu. Možda… 

„U redu – doći ću.”

Ugledavši mnoštvo ljudi oko Isusa, Sanja je potpuno klonula. „Nikada nećemo uspeti”, uzdahnula je mireći se sa sudbinom. „Verovatno ne bih mogla ni ogrtač da mu dotaknem”.

“Veruj Bogu!” Minja joj reče. „Sačekaj ovde. Probaću da nađem načina da se približimo”.

Sanja je posmatrala sestru dok je odlazila, a potom se popela na obližnju klupu, pokušavajući da vidi nešto preko svih tih ljudi. I tada ga je ugledala. Oči su joj bile prikovane za njegovu siluetu, shvatajući da se kreće prema njoj. U naletu nade, Sanja je sišla pokušavajući da pronađe prolaz između muškaraca i žena ispred sebe, ali niko je nije slušao. 

Očajnički je pokušavala da dođe do njega, iznova i iznova, ali nije bilo šanse da se približi. „Molim vas, moram da razgovaram sa Isusom!” uzviknula je. Kao i obično, naišla je na poglede prezira i omalovažavanja. Niko se nije ni pomerio. Ljudi kao da su se još više zbili jedni uz druge, preprečujući joj put. Potpuno očajna, Sanja više nije pokušavala da se probije i pala je na koleno. 

„Oče nebeski”, prošaputala je kroz stisnute zube. „Toliko dugo te molim za milost, ali mi ne odgovaraš. Bože, molim te usliši me sada. Ja ti verujem. Verujem Isusu. Ako samo dotaknem njegovu odeću, sigurno ću biti isceljena”.

Obuzeli su je mir i sigurnost kao nikada to data. Sanja je polako podigla glavu, provirila očima punim suza i ugledala ga. Bio je okrenut leđima prema njoj, ali je prepoznala njegovu prošaranu braon belu odeću, pružajući ruku ka njoj samo da mu dotakne ogrtač. 

Istog trenutka, bez ikakvog upozorenja, u telu je osetila da je isceljena od svoje bolesti. Nijedan lek do tada nije izazvao ovakav osećaj.

Isus se okrenuo i njegove blage, predivne oči nalik okeanu prodrle su svojim pogledom duboko u njenu dušu. On je poznavao. Poznavao je bolje nego što je iko ikada poznavao i voleo je kao ćerku. Nijedan doktor je nikada nije tako gledao. Upitao je ljude, pogledom i dalje uperenim u nju: „Ko mi je dotakao odeću?” Nju je prozivao. Drhteći i plačući, Sanja se doteturala do njega, pala na zemlju i sve mu ispričala. Isus je polako podigao na noge, obrisao suzu iz njenog oka i rekao:

“Kćeri, tvoja vera te je izlečila; idi u miru i budi zdrava od svoje bolesti.”

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je pronašao mir u Isusu…

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.