Onaj koji donosi mir
– Isus Hrist
Pogledajte ovaj kratak video i pročitajte priču koja se nalazi ispod da biste saznali više o Isusu koji je sa nama u našim olujama.  
Mi smo grupa običnih ljudi koji se takođe bore, koji pate – ali, mi smo našli nadu, mir i svrhu. 

…Bog je takođe patio jer smo mi u svemu patili.                                                                     On je Bog koji Vidi i poznaje nas, i koji nam daje nadu. (Postanak 16:13)

Da li ste upoznali Onoga koji je sa nama u našim olujama? 

Priča iz Evanđelja po 

Mateju 8:23-27

Ko je Isus? Da li ste ga upoznali?

Bilo je to mirno, zloslutno letnje veče. Čamac je lenjo plovio dok su muškarci posmatrali zalazak sunca, a jedan od njih je čak i zadremao na krmi. Delovalo je kao da ništa ne može da pokvari ovu savršenu noć. Tada se, iznenada, nebo smrači pod ljutitim oblacima. Ogromne kapi kiše su pljuštale na sve strane. Nebom je tutnjala grmljavina, a munje su cepale tamu. Maleni čamac je leteo tamo-amo dok je svaki naredni talas bivao sve veći i veći. Svi su preplašeno vikali, osim jednog – čoveka koji je spavao na krmi.

Ljudi u čamcu su bili prestravljeni, ali su imali jednu nadu. Počeli su da dozivaju usnulog čoveka: „Spasi nas, Gospode; izginućemo.” Čovek se probudio, a oni su odmah primetili nešto drugačije u njemu. Opazio je vetar koji zavija i pobesnele talase, ali se okrenuo i upitao svoje prijatelje: „zašto se plašite, maloverni?” Onda zapovedi oluji: „umukni, utihni”. 

Da je bilo ko drugi to rekao, razjareni vetar bi progutao njegove reči. Ali, kada je ovaj čovek, Isus, progovorio, oluja se pokorno poklonila i prestala. 

Ko je Isus? Da li ste ga upoznali? 

Ovo su najvažnija pitanja ikad postavljena, jer ovaj čovek može biti sa nama u svakoj našoj oluji, bilo na otvorenom moru ili u našim srcima.

Ako želite da dobijete Bibliju na poklon…

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je pronašao mir u Isusu…

Insert Styled Box

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala najbolje iskustvo.