Moja priča: Tanja

“Oduševljena Hristom”

Pogledajte lično svedočanstvo Tanje Brown čiji se život promenio tek kada je lično upoznala Isusa Hrista. Iako je odgajana u porodici u kojoj su se cenile moralne vrednosti, kroz susret sa Bogom je uvidela svoju grešnost i potrebu za pokajanjem, oproštenjem i spasenjem.

Mi smo obični ljudi koji su pronašli svrhu života, nadu i mir u Gospodu Isusu Hristu.