DL4-LP1: LANDING PAGE 1

Mi smo ljudi koji su iskusili bol nepraštanja.

I znamo da je sama pomisao na praštanje nekog prestupa teška i bolna stvar.

Ako možeš da se poistovetiš sa time, znaj da nisi sam.

 Da li si se umorio pod teretom bola nepraštanja u svom srcu?

Poslušaj Isusove reči:

„Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i naći ćete odmor za svoju dušu. Jer, moj jaram je blag i moje breme je lako.”


Matej 11:28-30


Ako želite da dobijete Bibliju na poklon...

Ako želiš da popričaš sa ljudima koji su pronašli snagu u oproštenju i praštanju drugima...