DL3-LP1: LANDING PAGE 1

Šta ako nada, svrha i mir mogu biti vaši?

Ko daje mir? 

„GOSPOD svom narodu daje snagu, GOSPOD svoj narod mirom blagosilja.”  --Psalmi 29:11

Ko ima mir? 

„Veliki mir imaju oni koji tvoj Zakon vole i ni o šta se ne spotiču.”  --Psalmi 119:165

Ko je mir?

„Jer, dete nam se rodilo, sina smo dobili; vlast mu je na plećima. Ime mu je Savetnik divni, Bog silni, Otac večni, Knez mira.”  --Isaija 9:6

Kako je onima koji imaju mir? 

„Izlazićete u radosti i u miru ćete biti vođeni. Planine i bregovi pevaće pred vama i sve poljsko drveće vam pljeskati.”  --Isaija 55:12


Ako želite da dobijete Bibliju na poklon...

Ako želite da porazgovarate sa nekim ko je živeo u strahu, ali je pronašao nadu, mir i svrhu u Isusu...